HU EN

Honlapunk tudatosan nyúl vissza Legánÿ Dezső, a Magyar Zenetörténeti Osztály korábbi osztályvezetője (1971–1983) máig kézikönyvként használt, 1975-ben publikált Erkel-műjegyzékének címéhez. Legánÿ a Magyar Zenetörténeti Osztályon töltött évei alatt foglalkozott e munkával, a recepciótörténet megírását az Osztályon folyó nagyarányú szisztematikus sajtógyűjtés is támogatta.

Erkel Ferenc Operák

A Tallián Tibor főszerkesztése alatt megjelentő sorozat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Magyar Zenetörténeti Osztályán készül. A kritikai közreadás partitúraköteteit a BTK Zenetudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár adja közre, az első három partitúrakötet kiadója a Rózsavölgyi és Társa zeneműkiadó.

Erkel Ferencről

Fejlesztés alatt álló jelen honlapunkat egy Erkel Ferenccel kapcsolatos tudásbázisnak szánjuk. A zeneszerző életének, működésének és műveinek alapvető adatai mellett egy frissített, részben annotált válogatott Erkel-bibliográfia és digitális archívum ad betekintést az Erkel-életmű kutatástörténetébe és tájékoztat a kutatás aktuális eredményeiről, és elindítottuk az Erkel Ferenc műveinek új jegyzékét, amely Legánÿ Dezső munkáját az utóbbi években előkerült hagyatéki anyagok forrásaival és a kritikai közreadás során feldolgozott tetemes forrásanyaggal egészíti ki.