HU EN

Rólunk

Honlapunk tudatosan nyúl vissza Legánÿ Dezső, a Magyar Zenetörténeti Osztály korábbi osztályvezetője (1971–1983) máig kézikönyvként használt, 1975-ben publikált Erkel-műjegyzékének címéhez. Legánÿ a Magyar Zenetörténeti Osztályon töltött évei alatt foglalkozott e munkával, a recepciótörténet megírását az Osztályon folyó nagyarányú szisztematikus sajtógyűjtés is támogatta. Az ő vezetése alatt végzett 19. századi kutatásokhoz nyúltunk vissza 1998-ban, amikor Tallián Tibor, a Zenetudományi Intézet akkori igazgatója és a Magyar Zenetörténeti Osztály vezetője kezdeményezte az Erkel Ferenc Operák kritikai összkiadás elindítását. A kritikai közreadással másfél évtizeddel korábban abbamaradt 19. századi kutatásaink is újraindultak. Az azóta kiépült kutatócsoport munkájáról Magyarország Zenetörténete Online alhonlapunk ad képet.

Fejlesztés alatt álló jelen honlapunkat egy Erkel Ferenccel kapcsolatos tudásbázisnak szánjuk. A zeneszerző életének, működésének és műveinek alapvető adatai mellett egy frissített, részben annotált válogatott Erkel-bibliográfia és digitális archívum ad betekintést az Erkel-életmű kutatástörténetébe és tájékoztat a kutatás aktuális eredményeiről, és elindítottuk az Erkel Ferenc műveinek új jegyzékét, amely Legánÿ Dezső munkáját az utóbbi években előkerült hagyatéki anyagok forrásaival és a kritikai közreadás során feldolgozott tetemes forrásanyaggal egészíti ki. A kritikai közreadás során, valamint ezzel összefüggésben végzett kutatásaink nyomán lényegesen gyarapodott a művek fogadtatástörténetének sajtóanyaga is. Ezt foglalják össze a megjelent operákhoz készült tanulmányaink (Bevezető Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán), az Erkel-operák kiegészült és folyamatosan bővülő teljes kritikagyűjteményét adatbázisban tesszük közzé, akárcsak az Erkel-életmű és biográfia szempontjából még mindig javarészt feldolgozatlan levelezést. A Zenei írások és zenei levelezés a 19. századi Magyarországon online adatbázis és digitális archívum Erkel anyaga Isoz Kálmán 1924-es, az Országos Széchényi Könyvtár anyagát feldolgozó Zenei levelek jegyzékéből indul ki, ezt bővíti folyamatosan a már megjelent levélkiadásokkal és újabb kritikai szövegközlésekkel.

Kim Katalin


A honlap a Nemzeti Kulturális Tanács támogatásával a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Magyar Zenetörténeti Osztályán készül.


Koncepció és tartalom: Kim Katalin, Magyar Zenetörténeti Osztály vezető, Zenetudományi Intézet igazgatóhelyettes
Szerkesztés: Békéssy Lili Veronika, Magyar Zenetörténeti Osztály tudományos segédmunkatárs
Munkatársak: Katyi Zsombor, Magyar Zenetörténeti Osztály tudományos szakalkalmazott; Németh István Csaba, Magyar Zenetörténeti Osztály munkatárs; Bácsi Fanni, Zenetudományi Intézet Zenetudományi Szakkönyvtár könyvtárosa.